Districten

Districten van Suriname

Suriname is onderverdeeld in tien districten. De districten worden onderverdeeld in ressorten en aan het hoofd staat een districtscommissaris. De districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het district.

Op 8 oktober 1834 verdeelden de Nederlanders voor het eerst hun kolonie in losse bestuursonderdelen. Per koninklijk decreet werd verordend dat Suriname verdeeld zou worden in 8 divisies en 2 districten, namelijk:

 • Boven Suriname en Torarica
 • Para
 • Boven Commewijne
 • Boven Cottica and Perica
 • Laag Commewijne
 • Laag Cottica
 • Matapica
 • Saramacca
 • Coronie (district)
 • Nickerie (district)

De divisies waren gebieden rond de hoofdstad Paramaribo en de districten waren gebieden die verder weg lagen van de hoofdstad.

Latere herindeling

In 1927 werden de districten opnieuw herzien en werd het land onderverdeeld in 7 districten. Hierna werden er kleine wijzigingen gedaan in de jaren: 1943, 1948, 1949, 1952 en 1959.
In 1960 werd het Brokopondodistrict afgesplitst van het Surinamedistrict. Op 8 september 1966 werd het Paradistrict afgesplitst van het Surinamedistrict.

Herindeling van 1966

Op 28 oktober 1966 werden de districten opnieuw verdeeld in:

 • Nickerie
 • Coronie
 • Saramacca
 • Brokopondo
 • Para
 • Suriname
 • Paramaribo
 • Commewijne
 • Marowijne

Herindeling van 1985

In 1985 werden de grenzen van de districten wederom gewijzigd. Het Surinamedistrict werd verdeeld tussen Commewijne, Para, Saramacca en het nieuwe district Wanica.
Het nieuwe district Sipaliwini werd gevormd bestaande uit het zuidelijke 4/5e deel van het land. Dit district wordt direct bestuurd vanuit Paramaribo. Deze verdeling werd gedaan onder het volgende voorbehoud:

 • Verandering van de grenzen mocht alleen gebeuren als het het functioneren van het bestuur ten goede kwam.
 • Elk gebied moest ontwikkeld zijn.
 • De nieuwe grenzen moesten de identiteit en leefgebieden van de oorspronkelijke inwoners respecteren.

Herindeling

Sipaliwini is nu opgedeeld in zeven bestuursressorten.

Bron: wikipedia.nl